Bijgewerkt: 22 april 2019

KARATE BIJ FUNAKOSHI

Seksuele intimidatie, pesten en discriminatie horen niet thuis in de sport. Blijf er niet mee rondlopen en praat erover.

CONTACT »

clubinfo

Lidmaatschap »»

Lesrooster »»

Geschiedenis »»

Contact »»

Sponsors »»

Funakoshi Shop »»

Examens »»


Organisatie

Docenten »»

Bestuur »»

Vertrouwenspersoon »»

Dangraadhouders »»


Nieuws

Nieuws »»

Nieuwsarchief »»

Agenda »»

Nieuwsbrief »»


Activiteiten

Funakoshi Cup »»

Funakoshi Fursa Open »»

Ronin Competitie »»

Facebook »»

Video »»


Vertrouwens Contact Persoon

Wanneer naar de VCP?

Heb jezelf te maken met seksuele intimidatie, pesten of discriminatie bij Funakoshi of merk je dat iemand anders binnen de vereniging daarmee te maken heeft neem dan contact op.

Wat doet de VCP?

De VCP zal je verhaal, opmerkingen of suggesties aanhoren en je doorverwijzen naar de juiste personen of instantie. Dat kan bijvoorbeeld het bestuur van Funakoshi zijn, een klachtencommissie, een advocaat, de politie of het NOC-NSF.

Wat doet de VCP niet?

De VCP doet zelf geen onderzoek en is geen bestuurslid. De VCP adviseert je alleen over eventuele vervolgstappen.

Is een gesprek met de VCP vertrouwelijk?

Een gesprek met de VCP is vertrouwelijk, wel zal deze bij het bestuur melding maken van een binnengekomen klacht zonder daar inhoudelijk op in te gaan. De vertrouwelijkheid kent ook een juridische begrenzing. Een VCP kent geen verschoningsrecht en heeft een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten.

Wat doet een VCP nog meer?

De VCP houdt zich ook bezig met preventieactiviteiten en beleidsadvisering binnen de vereniging.

Vertrouwens Contact Persoon

Contactgegevens

Ella Doesburg
elladoesburg@hotmail.com
06-39800520
www.funakoshi.nl | © Karatevereniging Funakoshi Alkmaar