Ojigi: De kunst van het buigen

De Japanse buiging

Ojigi, de Japanse manier van begroeten, is onderdeel van de Japanse cultuur. Het is een teken van respect , maar ook gebruikelijk bij het tonen van dankbaarheid of excuses. Er zijn verschillende manieren om te buigen. De eerste is een langzame knik van ongeveer 5 graden. Dit is het soort begroeting wanneer we goede vrienden, collega’s, mensen die jonger zijn dan wij ontmoeten. Ten tweede, gebogen groeten Eshaku 15 graden. Deze manier is meer formeel en wordt gebruikt als een groet aan personen die we oppervlakkig kennen. Derde is volledige buiging Keirei, ongeveer 30 graden. Dit is een zeer formele manier van buigen. Deze wordt gebruikt om respect te tonen aan iemand die hoger in de rangorde staat, zoals de werkgever of bij karate de leraar.De volgende is Saikeirei 45 graden buiging. Saikeirei heeft een zeer diepe betekenis. Het is een manier om een ​​ diep schuldgevoel te tonen bij het maken van fouten. Het wordt ook gebruikt om respect te geven aan mensen met een zeer hoge rang of sociale status, zoals bijvoorbeeld de keizer van Japan.Bij karate groeten we bij het betreden en verlaten van de dojo. Als begroeting van de leraar en/of medekarateka’s. Voor en na een partneroefening en aan het begin en eind van een kata. Zorg ervoor dat je met aandacht en de juiste intenties groet. 

 

Rei

Gichin Funakoshi schreef in zijn boek: “Karate begins with rei and ends with rei.” Rei betekent letterlijk ‘een uiting van dankbaarheid.’ Telkens wanneer je een ‘rei’ oftewel buiging uitvoert, toon je dankbaarheid dat je de gelegenheid hebt gekregen om te trainen. Of het nu bij het betreden van de dojo is, of een rei naar je trainingspartner of  leraar, de ‘rei’ moet altijd worden geassocieerd met een blijk van dankbaarheid.

Reacties zijn gesloten.