Omote en ura

Wanneer we een kata uitvoeren doen we dit meestal op de standaard manier. De wijze waarop we deze van onze sensei hebben geleerd of die we terug kunnen vinden in de vele video’s en boeken die beschikbaar zijn. Deze standaardmanier noemen we de omote kant. Omote betekent dat wat mag worden gezien, de buitenkant dus. Tegenover de omote kant is er ook een ura kant. Ura betekent omgekeerde kant, achterkant of binnenzijde. Bij het uitvoeren van een kata in tegengestelde richting spreken we van de ura versie.

Er is echter meer. Ura is het tegenovergestelde van omote en kan op vele aspecten worden toegepast. Omote is het imago van een bedrijf, ura is hoe het er werkelijk aan toegaat op de werkvloer. Omote is de buitenkant van het gezin, ura de ruzies en spanningen tussen de ouders. Omote is het moderne gezicht van Japan met de grote steden Tokio en Osaka, ura het minder bevolkte en minder ontwikkelde achterland.

Terug naar het karate en andere krijgskunsten. Ten tijde van de samurai waren er verschillende scholen met eigen stijlen. Elke school probeerde de eigen technieken geheim te houden om zo vechters van een andere stijl te kunnen verrassen en verslaan. Technieken werden ingedeeld in omote en ura. De omote technieken werden getoond en geleerd aan nieuwkomers. Pas wanneer iemand na verloop van tijd het vertrouwen gewonnen had en loyaliteit toonde kreeg hij een deel van de ura technieken te zien. Ook hier zie je dus de begrippen zichtbaar en verborgen terug.

Karate is geen gesloten krijgskunst meer. Integendeel, na de tweede wereldoorlog is alle mogelijke moeite gedaan om karate met zoveel mogelijk mensen over de hele wereld te delen. Met omote bedoelen we tegenwoordig de basistechnieken en kata’s zoals je die leert wanneer je met karate start. Ura staat voor de verdieping en verschillende interpretaties van de technieken en kata’s.

Reacties zijn gesloten.